UAB „INTERVIRIS LT“ atestuota eksploatuoti elektros ir šilumos įrenginius ir turbinas 2016/04/12

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos įstatymu UAB „INTERVIRIS LT“  suteikta teisė verstis elektros įrenginių bei šilumos įrenginių ir turbinų eksploatavimo darbais:

1. Šilumos įrenginių iki 1,4 MPa slėgio remonto darbai;

2.  Šilumos įrenginių iki 1,4, MPa slėgio bandymo darbai;

3. Šilumos įrenginių iki 1,4 MPa slėgio techninės priežiūros darbai;

6. Šilumos tinklų iki 100 mm sąlyginio skersmens DN remonto darbai;

7. Šilumos tinklų iki 100 mm sąlyginio skersmens DN bandymo darbai;

8. Šilumos tinklų iki 100 mm sąlyginio skersmens DN techninės priežiūros darbai.

15. Šilumos punktų iki 1MW (kartu pastatų šildymo ir karšto vandens sistemomis) eksploatavimo darbai.

28. Specialiųjų elektros įrenginių eksploatavimo darbai;

29. Elektros instaliacijos iki 1000V eksploatavimo darbai;